Има ли значение?

Прочит: Евреи 6:9-12

„Защото Бог не е неправеден, та да забрави това, което извършихте, и любовта, която показахте към Неговото име…“
(Евреи 6:10)

Докато пътувахме през обгорелите от лятното слънце румънски поля, чух една жена от ваканционното ни библейско училище да пита друга: „На какво те учи Бог тази седмица?“.
Този въпрос промени мисленето ми за няколко дена. На какво ме учеше Бог? Той със сигурност ме беше довел в Румъния, за да ми покаже нещо, което ще ме промени. Но докато обикалях и се опитвах да говоря и пея с останалите въпреки езиковите прегради, не виждах нищо животопроменящо. До сряда. Тогава едно малко момиче ми подари детелина и снимка на зайчета и пеперуди. С помощта на преводач майка ѝ ми каза: „Тя идва тук заради Вас. Мисли, че имате много хубава усмивка и че пеете хубаво“. Сърцето ми омекна и сякаш Бог ми прошепна: „Ето ти урока“.
Ако ходим на мисионерски пътувания, сервираме храна на бедните или преподаваме библейски уроци, може би се питаме дали всичко това има смисъл. Но онази снимка на зайчета и пеперуди ми напомни, че ако сме верни в малкото, което Бог ни възлага, Той ще доведе делото ни до добри резултати по начини, които не очакваме. Нашето призвание е да не спираме да работим.

Молитва: Небесни Татко, помагай ни да вършим Твоето дело с радост, колкото и незначително да ни се струва то. Нека всичко, което правим, е благословение за другите. Амин.

Мисъл за деня: Никое дело за Бога не е безсмислено.
Кристен Джонсън (Вашингтон)

Да се молим за: ПРЕВОДАЧИТЕ.

Остави коментар

Live Reply