Имай вяра

Прочит: Марк 2:1-12

„И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят.
(Яков 5:15)

Служа в малка църква в Естония. Една неделна сутрин преди богослужението телефонът ми звънна и чух гласа на една разтревожена майка: „Откриха на сина ни Ромет нелечимо заболяване. Лекарите не дават надежда и не му остава много време. Чухме, че Бог може да помогне“. „Да – отвърнах аз – Бог може да помогне и ще се молим за сина ви.“ Жената каза, че веднага идват в църквата, а аз се замислих – ами ако не се случи, ако не можем да помогнем на това семейство?
Когато отидох в църквата, те вече бяха там и ме чакаха. Променихме реда на богослужението и се помолихме за Ромет. Надявахме се на Божите обещания.
Няколко месеца по-късно семейството се върна. Майката на момчето каза: „Ромет е изцерен! Лекарите са изумени, а ние благодарим на Бога!“.
Тази случка ми напомни как Исус изцери парализирания човек в днешния библейски прочит. Той беше доведен от своите приятели, които вярваха, и беше изцерен, а греховете му бяха простени. Макар че Исус може да не изцери всеки от нас по такъв начин, Той може да прави чудеса в живота ни.

Молитва: Господи, помогни ни да вярваме, че искрените ни молитви имат сила. Амин.

Мисъл за деня: Молитвата е сила.
Рандо Метсамаа (Естония)

Да се молим за: ХРИСТИЯНИТЕ В ЕСТОНИЯ.

Остави коментар

Live Reply