Имена

Прочит: 2 Летописи 3:1-17

„И изправиха стълбовете пред храма – единия отдясно, а другия отляво; и нарече онзи, който беше отдясно, Яхин, а онзи, който беше отляво, Воаз.“
(2 Летописи 3:17)

Когато с жена ми бяхме в Англия преди няколко години, забелязахме, че почти всяка къща има име, написано на външната страна на една от стените. Ние бяхме резервирали една къща от XV в., която се наричаше „Старото имение“. Точно до нея имаше също толкова стара къща, наречена „Имението“. Малко по-нагоре по улицата беше „Абатството“.
С жена ми тъкмо си бяхме построили нова къща и се шегувахме, че трябва да я кръстим. „Дом, сладък дом, по-добър, отколкото си го представяхме“, беше добра идея, но беше твърде многословно. „Най-големият чек в живота ни“ беше най-точното, но звучеше глупаво.
Вероятно храмът, който е описан във 2 Летописи, привличаше вниманието на хората с имената на стълбовете пред него: Яхин и Воаз. На еврейски „Яхин“ означава „Той основава“, а Воаз – „В Бога е силата“. Тези две имена ни учат, че когато Бог основава, когато следваме Неговите планове, ще видим изпълнението на Неговото дело.
Когато имаме планове, за които се нуждаем от Божията помощ, нека се обърнем към Него, както посетителите на храма поглеждаха към неговите стълбове. Ако нашите планове са според Божията воля, Той ще ни помогне да ги осъществим докрай.

Молитва: Господи, в името на Исус се молим Твоята воля да се изпълнява в нашия живот. Амин.

Мисъл за деня: Бог ще ни дава сила и ще ни утвърждава, ако служим на хората с любов.
Джон Фишър (Вашингтон)

Да се молим: БОГ ДА НИ ВОДИ ВСЕКИ ДЕН.

Остави коментар

Live Reply