Инвестиция

Прочит: Михей 6:6-8

„… какво иска Господ от теб: не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог?“
(Михей 6:8)

Докато работех, инвестирах пари в пенсионен фонд. Вложих част от семейните ни спестявания, за да можем със съпругата ми да живеем по-добре след пенсионирането си. В активните си години на работа разбирах инвестицията предимно във финансов смисъл, но след като се пенсионирах, се запитах как мога да инвестирам в християнския си живот, така че вярата ми да расте.
Сега всеки ден отделям време за четене на Библията и молитва. Опитвам се да върша добро и да обичам ближните си. Вярвам, че това ще заздрави отношенията ми с Бога и ще помогне на моето служение.
Само Бог може да оценява нашите дела и да възнаграждава усилията ни. Ако искаме да приличаме на Христос, всеки ден ще намираме начини да служим на хората.

Молитва: Боже, благодарим Ти за Твоето присъствие в живота ни. Давай ни сила да вършим правда, да обичаме милост и да ходим смирено с Тебе. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

Мисъл за деня: Какво мога да направя днес, за да „инвестирам“ в отношенията си с Бога?
Майк Уилт (Западна Вирджиния)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ПЛАНИРАТ ИНВЕСТИЦИЯ.

Остави коментар

Live Reply