Искам да се науча

Прочит: Изход 4:1-12

„И така, иди; и Аз ще бъда с устата ти и ще те науча какво да говориш.“
(Изход 4:12)

„Трябва да напишеш книга“ – ми каза един мой приятел пастор, след като водих богослужение в неговата църква. Той мислеше, че идеите ми трябва да достигнат до по-широка аудитория, но аз мислех, че тази идея е абсурдна. Аз? Да напиша книга? Не че не би било хубаво, но не се чувствах подготвен за такова начинание. Проповядвал съм и съм провеждал консултации в различни клиники, но с писане не се бях занимавал. Как можех да се науча?
Един ден прочетох Изход 4:1-12. В този библейски текст се изброяват делата, които Бог каза на Мойсей, че ще извърши. Мойсей не се чувстваше подходящ за такова велико поръчение, но Бог му го възложи.
Сложих думите от цитирания днес стих на стената в моя офис. Всеки път, когато си помисля, че не съм добър в писането, ги прочитам. Както и на Мойсей, Бог ми даде думите, които да кажа. Той използва различни хора, които да ме научат да излагам мислите си в писмен вид – наставници, редактори, приятели писатели. След 12-годишен труд книгата ми вече е публикувана.
Всички се чувстваме неподходящи за нещо, но Бог е верен и ако Му се доверим, Той може да ни научи на много неща. Чрез различни помощници и с вдъхновение от Неговото слово аз разбрах как да записвам своите идеи. Нека приемаме помощта на хората около нас, защото чрез тях Бог може да ни учи какво да говорим и какво да правим.

Молитва: Боже, често не се чувстваме подготвени за делата, които ни възлагаш да извършим. Учи и нас, както научи Мойсей. Молим се в името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Бог може да ме учи чрез другите.
Гордън Гроус (Орегон)

Да се молим за: СТРЕМЕЖ КЪМ ПОКОРСТВО.

Остави коментар

Live Reply