Искам да служа

Прочит: Псалм 139:1-10

 

„Преди да Ме призоват те, Аз ще отговарям, и докато говорят те, Аз ще слушам.“

(Исая 65:24)

 

Подтикнат от силата на Святия Дух, бях помолил Исус да бъде Господ и Спасител на моя живот. Започнах да уча от Библията и от християнски писатели много неща за невероятната Божия любов. Разбирах, че трябва да я споделяме и с другите чрез думите и делата си.

Един ден се молех за мъдрост как да се включа в някое църковно служение, но нито едно не ми се струваше подходящо за мен, затова се отказах от идеята. На следващия ден получих писмо, в което се казваше, че църквата започва ново служение, в което призовава хората да се включат. Този момент промени живота ми и даде началото на години служение в различни инициативи.

Понякога се питам дали Бог не е бил доволен от готовността ми да Му служа и не ми е изпратил отговор в подходящото време. Каквото и да е обяснението, слава на Бога!

 

Молитва: Всемогъщи Боже, благодарим Ти, че ни познаваш толкова добре, че съчетаваш желанието ни за служение с възможностите да го осъществим. Молим се в името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Как мога да бъда готов за Божия призив за служение днес?

Боб Питърсън (Тексас, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ТЪРСЯТ НАЧИНИ ДА СЛУЖАТ НА БОГА.

 

 

 

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

 

Остави коментар

Live Reply