Искам да видя Исус

Прочит: Лука 19:1-10

„Исус (…) му каза: Закхей, слез бързо, защото днес трябва да отседна в дома ти.“
(Лука 19:5)

Закхей беше бирник, богат, но нисък на ръст. Той имаше много възможности, но не и възможността да види Исус. За тази цел трябваше да се изкачи на едно дърво по пътя. За мен катеренето по дърветата, дори ако са ниски, е доста плашещо. Но Закхей не се притесняваше и пое риска да не успее или да му се присмеят.
Исус иска да отидем при Него с невинността на деца (Матей 18:3). Затова не е чудно, че щом видя Закхей, Той му каза, че иска да говори с него. Това промени живота на Закхей – той даде половината от имота си на сиромасите, отплати се на тези, които беше мамил, и най-важното – беше спасен.
Исус дойде, за да намери и спаси изгубените и независимо дали сме на някое дърво или в мрачна гора, аз съм спокоен, че Той няма да спре да ни търси. Когато се съмнявам каква е следващата крачка, която Бог ме призовава да направя, си спомням за Закхей. Ако той не се притесни да рискува, за да види Исус, колко по-смело аз трябва да последвам Спасителя!

Молитва: Отче, дай ни смелост и смирение, за да търсим Исус дори ако това ни се струва рисковано. Амин.

Мисъл за деня: Рисковано е да следваме Исус, но наградата си заслужава.
Филип Катъртън (Канзас)

Да се молим за: ДАНЪЧНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ.

Остави коментар

Live Reply