Искам доказателство!

Прочит: Изход 4:1-9

 

„А Моисей отговори: Но те няма да ми повярват, нито ще послушат думите ми, защото ще кажат: Не ти се е явил Господ.“

                                                                       (Изход 4:1)

 

Огромен рояк пчели си направи кошер точно на стената на къщата на нашата дъщеря. Повикахме специален екип, който премахна рояка. Дори дадоха пита мед на внуците ни, за да я показват в училище. Малката Клои, която е шестгодишна, я взе и каза: „Няма да повярват, като им разказвам. Вземам това за доказателство!“. Един от работниците й предложи да занесе на съучениците си снимки и да разкаже историята.

Също както Клои разполагаше със своите доказателства за преживяното, Бог даде на Моисей различни знаци, с които да свидетелства за Неговата слава. Той бе избрал пророка, за да изведе израилтяните от Египет. Моисей не се съмняваше в Божията сила, макар че дълго не искаше да приеме предизвикателството с различни оправдания. Ето защо Бог му даде неоспорими свидетелства за Своята мощ.

И аз често съм се чувствала неспособна да свидетелствам за Бога. Търсела съм някакви доказателства, които да подпомогнат моето свидетелство. Не винаги е лесно да сториш това, което Господ иска от теб, но нашият отговор на Неговия призив трябва да бъде действие и вяра, както и доверие, че Бог ще се погрижи за това, на което ние не сме способни. Той ни обещава сила чрез Святия Дух. Не винаги ще имаме ясни доказателства на разположение, но Бог никога няма да ни остави неспособни да споделим Неговото свидетелство.

 

Молитва: Господи, прощавай ни, когато не се доверяваме достатъчно на Твоя призив. Помагай ни да ходим с вяра. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато ходим с вяра, Бог ни показва правия път.

Каролин  Шемахорн (Мисури)

 

Да се молим за: ХРИСТИЯНИТЕ, КОИТО СЕ НУЖДАЯТ ОТ НАСЪРЧЕНИЕ.

Остави коментар

Live Reply