Искаш ли да оздравееш?

Прочит: Йоан 5:1-15

„Исус (…) му каза: Искаш ли да оздравееш?“
(Йоан 5:6)

Преди няколко години пожар изпепели 5000 акта гора. Огънят превърна терена в лунен пейзаж. Тази широка територия беше се превърнала в сива пепел, сред която се подаваха овъглени пънове. Наскоро посетихме района и там все още се виждаха следите от пожара. Въпреки това, сред огромното разрушение зърнах следите на новия живот – млади и зелени стръкове. Със сигурност земята започваше да се възстановява. Малките знаци на новия живот ми вдъхнаха надежда.
Животът ни може да наподобява тази опустошена земя, но когато бурята премине, ще открием знаците на изцерението. Бедствията и трагедиите ни поглъщат, но ние имаме надежда и можем да потърсим Бога, Който дава нов живот. Когато животът ни е несигурен и жаден за промяна, Исус ни пита: „Искаш ли да оздравееш?“. Ще рискувате ли да отговорите утвърдително?

Молитва: Господи, помогни ни да се обърнем към Теб за изцерение, когато чувстваме, че животът ни е опустошен. Амин.

Мисъл за деня: Какъв нов път ми посочва днес Бог?
Роланд Ринк (Южна Африка)

Да се молим за: ПОЖАРНИКАРИТЕ, КОИТО ГАСЯТ ГОРСКИ ПОЖАРИ.

Остави коментар

Live Reply