Истинска стойност

Прочит: Изход 39:32-43

„Така бе завършена цялата работа по скинията, т. е. на шатъра за срещане; и израилтяните направиха всичко, както Господ заповяда на Мойсей…“
(Изход 39:32)

Когато се роди първото ни дете, аз си останах вкъщи. Винаги съм мечтаела да бъда домакиня. Тогава защо се чувствах безполезна? Вероятно защото твърде много се сравнявах с другите. Но освен това не оценявах себе си според Божия стандарт.
Днешният разказ за построяването на скинията в пустинята ни казва нещо важно по този въпрос. Когато израилтяните приключиха с цялата работа, Мойсей провери какво е направено. Той не поиска да види само ковчега на завета или светилника, а всеки елемент от скинията. Всичко трябваше да е съвършено изработено – от постройката до свещеническите одежди (Изход 39:32-43). За Бога всеки елемент беше важен, всичко имаше своето значение и стойност.
Понякога се чувствам малка и незабележима, като болтче в голямо здание. Но за Бога няма значение дали сме от злато, или бронз. Всички сме ценни и ни е поверено изпълнението на Неговия съвършен план за творението.

Молитва: Господи, помогни ни да гледаме на своя труд през Твоя поглед и да Те прославяме с всичко, което правим. Амин.

Мисъл за деня: Ако измерваме труда си по Божия стандарт, ще се чувстваме ценни.
Естер Макдоналд (Канада)

Да се молим: ДА ИЗПЪЛНЯВАМЕ ПОВЕРЕНАТА НИ ОТ БОГА МИСИЯ.

Остави коментар

Live Reply