Истинска светлина

Прочит: Псалм 34:1-8

„… Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога.“
(2 Коринтяни 1:4)

По време на лечението, през което преминавах, изпаднах в депресия. След като кризата отшумя, насочих всичките си мисли към небесния Отец, Който през цялото време беше до мен. Благодарих Му за семейството си, което ми показа безусловна любов и сила. Благодарих за лекарите, за лекарствата и за хората, които се молеха по време на моето възстановяване. Най-благодарна бях на Бога, че ме поддържаше тогава, когато не можех да разчитам на собствените си сили.
Докато преминавах през този труден период, бях насърчена да помогна на хора, които преживяват същата криза, в университета, където работя като свещенослужител. Каква привилегия е да служа на Бога! Колко голяма отговорност е да водя хора при Исус! Насърчена от Святия Дух да споделям вестта за спасението, имам смирената вяра, че когато преживяваме криза, можем да послужим за благословение на някой друг.

Молитва: Боже, Който изцеляваш, благодарим Ти, че осветяваш пътя ни и ни избавяш от дълбините на страданието. Твоята любов ни възстановява и подкрепя, тя е изворът на живота. Амин.

Мисъл за деня: Бог може да превърне кризата във възможност за служение.
Лусирия Агире Наранхо (Колумбия)

Да се молим за: УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛИ.

Остави коментар

Live Reply