Истинската светлина

Прочит: Йоан 1:1-18

 

„Тогава Исус отново им говори: Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“

                                                                                             (Йоан 8:12)

 

Пчелите се ориентират в зависимост от положението на слънцето. Мислех си за това, докато седях в палатката си една вечер и наблюдавах как една заклещена пчела се опитва да се освободи и да се върне в кошера. Но навън беше тъмно и най-ярката светлина беше тази от фенера. Тя кръжеше около него, като често се удряше, а в някои случаи едва избягваше удара. Дали не бъркаше светилната със слънчевата, която би ѝ помогнала да се ориентира?

Лесно е, като гледаш такава сцена, да си помислиш: „Какво прави тази пчела? Та светлината е изкуствена!“. Но колко често и ние, хората, се заблуждаваме, като не следваме истинската светлина? Колко често разчитаме на пари, роднини или сила и мислим, че всичко това ще ни отведе в правилната посока, вместо да се доверим на Божието водителство? Когато около нас е мрак, не е трудно да тръгнем след първата светлинка, която видим – нещо, което ни кара да се чувстваме по-сигурни или в безопасност. Но Бог е единственият, Който може да ни изведе напълно от мрака и да ни насочи към истинската свобода.

 

Молитва: Боже, помагай ни да следваме истинската Светлина – Исус Христос. В Негово име се молим. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще следвам истинската светлина, която идва от Бога.

Алина Канаски (Аризона)

 

Да се молим за: ПЧЕЛАРИТЕ.

 

 

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply