Истинската църква

Прочит: Марк 2:1-12

„И ако страда една част, всички части страдат с нея; или ако се слави една част, всички части се радват заедно с нея.“
(1 Коринтяни 12:26)

Когато синът ми беше убит при катастрофа, църквата ни обгърна с любов. Не зная как щяхме да се възстановим емоционално, ако не бяха приятелите, които да се молят с нас, да ни носят храна, да ни изпращат картички, да се обаждат по телефона и да ни посещават.
В скръбта си си спомних за парализирания човек, когото приятели занесоха при Исус, за да го изцери. Чувствах се като него, докато хората от църквата се грижеха за мен, когато дори не можех да ходя. Беше смиряващо да виждам как други споделят болката ми и ми служат, докато опитвам да се справя с непреодолимата загуба. Точно тази грижа беше началото на изцелението. Любовта на тези хора спаси живота ми.
Когато църквата въплъщава Божията любов, помагайки на скърбящите, посещавайки болните, хранейки гладните и грижейки се за нуждаещите се, тя е истински свидетел за Христовата милост. Като човек, който е получил такава грижа, мога да заявя, че сме истинска църква, когато се грижим един за друг.

Молитва: Боже, благодарим Ти за хората, с които ни обграждаш и които ни показват, че винаги си с нас. Амин.

Мисъл за деня: Когато се отнасям с любов към наранените, върша Божието дело.
Сам Райт (Флорида)

Да се молим за: РОДИТЕЛИ, КОИТО СКЪРБЯТ ЗАРАДИ СМЪРТТА НА ДЕТЕТО СИ.

Остави коментар

Live Reply