Истински християни

 

Прочит: Псалм 1:1-6

 

„Блажен онзи човек, който… се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва…“

(Псалм 1:1-3)

 

Светът ни се промени коренно след изобретяването на компютрите. Те промениха начина, по който работим и по който се забавляваме. Компютрите навлязоха навсякъде – в колите ни, във всички устройства, в самолетите, в дома ни, в охранителните системи, в телефоните. За да функционират успешно, те се нуждаят от специално разработени програми.

Според мен Библията по подобен начин ни помага да живеем успешно. Когато четем и размишляваме над Божието слово, Святият Дух осветява живота ни. Живеенето според Божията истина ни променя и ни прави покорни. Когато вникваме в това, което ни казва Словото за Божията любов, започваме да разбираме как самите ние да обичаме своите ближни. Животът според Божието слово ни прави пълноценни и плодотворни християни.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти за Твоето слово. Давай ни разбиране и ни помогни да прилагаме истините на Твоето слово. Амин.

 

Мисъл за деня: Размишлението над Божието слово ни помага да живеем като истински християни.

Том Тоя (Илинойс)

 

Да се молим за: КОМПЮТЪРНИТЕ ПРОГРАМИСТИ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply