Истински пред Бога

Прочит: Псалм 32:1-11

 

„Блажен онзи човек, на когото Господ не вменява беззаконие и в чийто дух няма измама.“

(Псалм 32:2)

 

Аз се грижа за възрастните си баба и дядо и съм изключително внимателна с тях. Те страдат физически и емоционално, затова ако им споделям своите тревоги, това само може да им навреди. Всяко лошо нещо, което чуят, веднага ги разстройва, затова с тях никога не съм искрена докрай.

С Бог това няма как да се случи. След дългия ден на даване на лекарства, миене на пода, пране и всичко останало аз мога да се отпусна в Божието присъствие такава, каквато съм – със своите тревоги, съмнения, с греха си, с всичките си въпроси, както и с благодарността и възхвалата си към Него. Не мога да Го изненадам с нищо, не мога да се скрия, не мога да Го измамя. Всичките ми проблеми са нищожни в сравнение с Божията безпределна мъдрост и сила.

Исус умря и възкръсна, за да можем свободно да се приближим до Бога чрез Святия Дух. Нищо не може да ни отлъчи от тази велика любов. Нека обърнем своите сърца към Бога, Който ни обича.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че ни приемаш и обичаш такива, каквито сме. Амин.

 

Мисъл за деня: Няма нужда да крия нещо от Бога.

Меган Андерсън (Индиана)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СЕ ГРИЖАТ ЗА НЯКОГО.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply