Истински успех

Прочит: 2 Коринтяни 5:1-10

 

„А си събирайте съкровища на небето… защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.“

                                                                             (Матей 6:20-21)

 

Кое е истински успех? За много хора успехът означава да имат добра кариера, работещ бизнес, висока позиция, скъпи вещи. И аз мислех така, докато Бог не промени гледната ми точка.

Когато чичо ми почина, тялото беше кремирано. Много ме тревожеше това, че тленните му останки трябва да се превърнат просто така в прах. След известно време осъзнах, че ние всъщност не можем да вземем нищо със себе си от тази земя. Каквото и да притежаваме, то няма никаква стойност пред лицето на смъртта.

Това преживяване отвори очите ми. Не бива да измерваме успеха само със земните си постижения, като образование, позиция, здраве или добро име. По-добре е да ценим небесните съкровища, защото те са истински важни. Само с вяра в Христос и дела на любов можем да получим дара на вечността.

 

Молитва: Отче, помагай ни да измерваме успеха си според това, което е истински ценно. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

 

Мисъл за деня: „И така, остават тези трите: вяра, надежда и любов“ (1 Коринтяни 13:13).

Марселина Кумаласари (Индонезия)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО НЕ ПОЗНАВА ХРИСТОС.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply