Истински важното

Прочит: Лука 6:47-49

„Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.“
(Матей 6:33)

Моят 92-годишен чичо живее сам във Флорида. Когато ураганът Ирма наближаваше южния бряг, той не искаше да напусне дома си, но децата му го убедиха, че трябва да го направи. Той прибра всичко, което смяташе за ценно, в два куфара, и напусна къщата. Колко прости стават нещата пред лицето на бурята! Когато дошъл моментът, в който чичо ми да прибере багажа си, 92 години живот се събрали в два куфара.
Новините са пълни с истории за хора, които се приготвят за евакуация заради ураган, след което се връщат в домовете си. Ето някои от техните коментари: „Къщата ни може да се възстанови, но семейството не“; „Щетите са ужасни, но се радваме, че всички сме добре“. При всяко ново опустошително бедствие виждаме как материалните неща губят стойността си и на преден план излизат истински ценните неща.
В днешния библейски прочит виждаме двама човека, които преживяват буря. Изходът за двамата е различен само защото бяха различни основите на техните къщи. Тази притча показва, че в християнския живот важното не е да избегнем бурята, която ни връхлита, а да устоим върху здравата основа, която е Исус Христос.

Молитва: Боже, сред бурите на живота помогни ни да го градим върху здравата основа на Твоя Син, така че светът да вижда източника на нашата сила. Амин.

Мисъл за деня: В житейските бури Исус е моята основа.
Денис Денби (Илинойс)

Да се молим: ДА СЕ НАСОЧВАМЕ КЪМ ТОВА, КОЕТО Е ВАЖНО.

Остави коментар

Live Reply