Истинският пост

Прочит: Исая 58:1-12

 

„Не е ли това постът, който Аз съм избрал… Не е ли да разделяш хляба си с гладния и да въвеждаш в дома си сиромаси без покрив?“

                                                                                    (Исая 58:6-7)

 

Винаги съм гледал на поста като на време, през което се отказваш от нещо, например обяда или кафето за деня. Обичайният въпрос по време на Великия пост в нашата църква е: „Ти от какво ще се откажеш тази година?“. Никога не съм си представял, че постът може да изисква и нещо друго, докато една сутрин не прочетох цитирания по-горе пасаж от Исая. По-късно същия ден дори видях жив пример за казаното от пророка.

Докато отивах на работа, забелязах на оживено кръстовище един дрипав мъж, който държеше надпис: „Бездомен ветеран. Имам нужда от помощ!“. Веднага си спомних думите от Исая за истинския пост, който Бог иска: „да разделяш хляба си с гладния и да въвеждаш в дома си сиромаси без покрив“. Помогнах на човека, като му дадох каквото можех.

От онзи ден промених отношението си към поста и сега вместо да се лишавам от нещо по време на пост, аз се старая да дам нещо на някого в нужда.

 

Молитва: Господи, помогни ни през предстоящия период на пост да погледнем отвъд собствените си нужди и да помогнем на някого. Молим се в името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато постим, Бог ни помага да бъдем състрадателни и да помагаме на другите.

Едуард Кели (Айова)

 

Да се молим за: БЕЗДОМНИТЕ ХОРА.

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply