Истинско богатство

Прочит: Лука 16:1-13

„Никой служител не може да служи на двама господари; защото или ще намрази единия и ще обикне другия, или ще се привърже към единия, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона!“
(Лука 16:13)

Когато бях малка, исках да стана поп звезда, защото си мечтаех за слава и пари. Откакто се помня, с мама се хранехме в социална кухня и не можех да си представя да прекарам остатъка от живота си с този срам, който беше надвиснал над мен като дъждовен облак.
На 34 години потъвах в океан от уиски без нито един долар в джоба. Силното ми желание за богатство ме беше завладяло дотолкова, че заплашваше да ме убие. Молех Бога да ме извади от това положение. Нали Библията ни казва, че Той винаги е с нас? Бог чу молбите ми и ме спаси.
От четири години не съм пила алкохол благодарение на моя небесен Отец. Обърнах гръб на досегашния си идол – парите – и реших да служа на своя Господар. Двете неща просто не можеха да се съчетаят. Отне ми много години и усилия, но след като взех решението да служа на Бога, открих мира, любовта и живота, за които дори не си бях мечтала. Ето това е истинско богатство.

Молитва: Господи, помогни ни да разберем, че нито парите, нито каквото и да е друго земно притежание могат да запълнят празнотата в нашата душа, както можеш да го сториш Ти. Амин.

Мисъл за деня: Бог винаги е с мен.
Сабрина Никъдимъс (Охайо)

Да се молим за: ХОРАТА СЪС СЕРИОЗНИ ДЪЛГОВЕ.

Остави коментар

Live Reply