Истинско съкровище

Прочит: 1 Коринтяни 1:4-9

„След тези събития Господнето слово дойде към Аврам във видение и каза: Не бой се, Авраме; Аз съм твой щит, наградата ти е много голяма.“
(Битие 15:1)

Инвестицията, която щеше да ми осигури финансов комфорт, се провали. Затова си намерих работа, която ми носеше доход, но беше свързана с някои рискови ситуации. Всеки път, когато се сблъсквах с трудности на работното място, аз се ядосвах заради провалените си планове, които щяха да ми спестят главоболията.
Преди известно време излях сърцето си пред Бога: „Господи, защо не успях?“. Той не ми отговори директно, но ме насочи към следната мисъл: „Сара, Аз съм истинското ти съкровище. Най-доброто, което можеш да трупаш в живота си, са благословенията и знаците за верността Ми към теб“. Тогава разбрах. Да, щеше да е по-добре да печеля от инвестиция, вместо да се справям с проблемите в работата, но всеки ден Бог ми помага, закриля ме, дава ми утеха и мъдрост – истинска помощ, която не мога да пренебрегна.
Това, от което имам най-голяма нужда, е да знам, че нашият добър и верен Бог е с мен. Нищо не е по-ценно от това, да знаеш от опит, че Бог е верен.

Молитва: Боже, помагай ни да вярваме, че Твоята вярност ще пребъдва завинаги. Амин.

Мисъл за деня: Нищо не е по-ценно от Божията любов и вярност.
Сара Еъм (Калифорния)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СА ИМАТ ТРУДНОСТИ В РАБОТАТА.

Остави коментар

Live Reply