Истинско съкровище

Прочит: Еклисиаст 2:1-11

 

„Не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат. А си събирайте съкровища на небето, където молец и ръжда не ги разяждат и където крадци не подкопават, нито крадат; защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.“

                                                                                   (Матей 6:19-21)

 

Майка ми е болна от деменция и вече не може да живее сама. Миналата година я настанихме в специализирана клиника и сега трябва да продам нейното жилище. За 50 години тя беше натрупала доста „съкровища“ – мебели, съдове, дрехи, обувки, писма, книги, снимки. Тя просто не обичаше да изхвърля нищо. Сега само за няколко дни всичко това беше продадено, раздадено или изхвърлено.

Докато се занимавах с тази тежка задача, осъзнах истинския смисъл на думите от Еклисиаст: „всичко беше суета и гонене на вятъра“ (2:11). Осъзнах, че събирането на вещи няма истинска стойност, защото нито една от тях не можем да отнесем със себе си във вечността.

Сега е време да преподредя своите приоритети и да насоча усилията си не към материалните неща, а към Божието царство, към правдата, към отношенията си с Исус и с хората. Това е истинското съкровище, за което говори Матей – това, което няма да се обезцени или да бъде унищожено. Нашето съкровище е на небесата.

 

Молитва: Господи Исусе, помогни ни да разпознаваме важните неща в живота – отношенията ни с Теб и с хората около нас. Амин.

 

Мисъл за деня: Най-доброто идва от Отца във висините.

Даниел Шеба (Франция)

 

Да се молим за: СЕМЕЙСТВАТА НА ХОРАТА, СТРАДАЩИ ОТ ДЕМЕНЦИЯ.

 

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

 

Остави коментар

Live Reply