Истории

Прочит: 1 Йоан 1:1-4

„Желязо остри желязо; така и човек наостря лицето си срещу приятеля си.“
(Притчи 27:17)

От няколко години ходя редовно на домашна група за изучаване на Библията, където научаваме повече неща за Божието слово и споделяме вкусна храна. Много от нас не се познаваха, когато водещият ни помоли да разкажем как сме приели Христос като Спасител. Чухме истории за изгубвана и подновявана вяра. Чухме за ролята на семейството по пътя на вярата. Разказаха се истории за неща, които само Бог може да извърши.
По някакъв начин домашната ни група прилича на ранните домашни църкви, описани в Деяния 2:42. Ние се храним заедно, четем Библията и мисля, че докато разказваме историите си, преживяваме радостта на апостолите и първите Христови последователи, които споделяха за своите срещи с Исус и за случките, променили живота им.
Прекрасно е да виждаме как християните се отнасят помежду си, как се приемат като духовни братя и сестри, майки и бащи, синове и дъщери. Малката група е най-добрата възможност да се породят и развият такива взаимоотношения, да отворим живота си за другите. Приемайки тази възможност, служим на Бога. Когато изпитваме подкрепата, мъдростта и безусловната любов, които са отличителен белег на духовното семейство, имаме още повече причини да прославяме Бога и да се доверяваме на обещанията на Неговото слово.

Молитва: Боже, помагай ни да споделяме своите истории и да създаваме връзки, основани на вяра, които трудно се разрушават. Амин.

Мисъл за деня: „Ето, колко е добро и колко угодно да живеят братя в единодушие!“ (Псалм 133:1).
Кенет Ейвън Уайт (Северна Каролина)

Да се молим за: МАЛКИТЕ ГРУПИ В ЦЪРКВАТА.

Остави коментар

Live Reply