Исус е с нас

Прочит: Матей 8:23-27

„А Той им отвърна: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмри ветровете и вълните и настана голяма тишина.“
(Матей 8:26)

Бях завършила основното си образование и с Божията помощ се бях справила отлично на изпитите – с най-добрия регионален резултат. Всичките ми познати се радваха, помня как децата ми казваха, че Господ ме обича, но аз бях много притеснена. Умът ми беше неспокоен и не можех да спя нощем. Боях се, че въпреки резултатите и възможността да постъпя в гимназия, това можеше да не се случи, защото родителите ми нямаха средства. Вярвах, че Бог ще продължи да ми помага, както дотогава, но за семейството ми това беше непосилно.
Припомних си случая, при който Исус и учениците Му прекосяваха езерото. Макар да знаеха, че Исус е с тях, те се бояха. Ние правим същото. Знаем, че Исус е с нас, но когато дойде бурята, се плашим от нея, въпреки че Той е много по-велик от проблемите ни. Спасителят спеше на онази лодка, защото знаеше, че няма място за паника. Когато учениците Го събудиха, Той им каза: „Защо сте страхливи, маловерци?“. После укроти бурята.
Аз получих стипендия, с която успях да завърша гимназията. Ако вярваме, че Исус е с нас в лодката, няма да се страхуваме от бурята.

Молитва: Небесни Отче, помогни ни да не забравяме кой си Ти и че си винаги с нас, дори във време на буря. Амин.

Мисъл за деня: Днес ще помня, че Исус е с мен.
Мери Ниокаби Пенпарадайс (Кения)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА СИ ПОЗВОЛИ ОБРАЗОВАНИЕ.

Остави коментар

Live Reply