Исус идва!

Прочит: Матей 21:1-11

 

„Ще възвестявам името Ти на братята си; сред събранието ще Те хваля.“

                                                                               (Псалм 22:22)

 

В деня на Цветница през 1997 година аз стоях на църковния амвон и държах в треперещите си ръце лист с моето свидетелство, като тихо се молех Исус да ми даде смелост да го прочета. Споделих с братята и сестрите в църквата, че смъртта на брат ми година по-рано ме беше накарала да преосмисля живота си. Чувствах липса на смисъл и отчаяние. Споделих им, че след дълги години отсъствие от църквата Бог ме доведе при тях и аз се свързах с пастора.

Колкото по-често поглеждах към хората в салона, толкова по-нервна се чувствах. За да се успокоя, насочвах погледа си към палмовите клонки, които напомняха за триумфалното влизане на Исус Христос в Йерусалим. Споделяйки своето свидетелство в онзи ден, аз заявявах, че Спасителят влиза триумфално в моя живот. Казах на хората, че техният пастор ми е помогнал да се върна отново при Исус и че дарът на спасението ми носи надежда и изцеление. Бях уверена, че служението за Божието царство ще ми даде нов смисъл и утеха.

В деня на Цветница всички ние можем да празнуваме идването на Исус в нашия живот.

 

Молитва: Господи Исусе Христе, давай ни решителност и радост, когато свидетелстваме за Твоя велик дар на спасение. Амин.

 

Мисъл за деня: Исус все още идва триумфално в живота ни.

Дебра Пиърс (Масачузетс)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СПОДЕЛЯ СВОЕТО СВИДЕТЕЛСТВО.

 

 

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply