Исус ни води

Прочит: Псалм 25:4-10

„Аз ще те вразумя и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш…“
(Псалм 32:8)

Пристигнахме в парка близо до колежа на по-големия ми син. Когато ни взе от паркинга, той ни поведе по някаква непозната пътека. „Някога минавал ли си оттук?“ – попитах аз. „Не, но ще следваме пътеката и ще видим къде ще ни отведе“ – отговори спокойно той. Нямаше проблем, но се надявах да стигнем безопасно там, където бяхме тръгнали. Пътеката беше обрасла със зеленина и само можехме да си представяме какво има по нея. Последвахме я с надеждата, че води във вярната посока, и наистина беше така. Минахме през красива гориста местност, в която обитаваха различни видове животни, и накрая стигнахме на правилното място, живи и здрави.
Понякога и в живота сякаш крачим по обрасла пътека. Може да тръгнем спокойни и уверени, че тя ще ни отведе на желаното място, но докато вървим, да започнем да се притесняваме за посоката. Единственият начин да продължим, е да не отместваме погледа си от пътя пред нас.
Исус ни води по пътя и ни пази от опасности. С помощта на Неговото слово и молитвата можем да крачим уверено. Той ще ни закриля и насочва до края.

Молитва: Исусе, помогни ни да не отместваме погледа си от пътя пред нас. Давай ни смелост, за да вървим в посоката, в която ни водиш. Амин.

Мисъл за деня: Ще следвам Исус всеки ден.
Гилда Писиочио (Ню Джърси)

Да се молим за: ТУРИСТИТЕ.

Остави коментар

Live Reply