Исус около нас

Прочит: Матей 25:31-46

 

„Защото сиромасите никога няма да липсват от земята ти; затова ти заповядвам: Непременно да отваряш ръката си към бедния си и към брата си в оскъдицата в земята си.“

(Второзаконие 15:11)

 

Думите на Исус от Матей 25 ми казват колко важно е да се грижа за хората около мен. Този библейски пасаж ми напомня, че Христос е сред нас и дори да не можем да Го видим лице в лице, Го виждаме в лицата на хората. Можем да отразяваме Неговата любов с делата си. Всеки ден имаме възможност да протегнем ръка към хората в нужда и да им покажем Божията любов. Христос иска да сме Божите ръце, които се докосват до тях, Неговото сърце, което ги обича, и Неговите уши, които чуват плача им.

Голяма привилегия е да можем да дадем храна на гладните, да посетим болните и затворените, да се молим и насърчаваме тези, които са отчаяни! Можем да бъдем отговор на нечии молитви. Бог иска да сме чувствителни към вика за помощ. Всичко, което имаме, сме получили от Бога. Нека го споделяме щедро.

 

Молитва: Господи, помагай ни да виждаме начините, по които можем да се погрижим за хората в нужда. Отваряй очите ни, за да виждаме Христос около нас всеки ден. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато давам щедро на другите, им показвам Божията любов.

Муива Бенралф Олая (Нигерия)

 

Да се молим за: БЕЖАНЦИТЕ.

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply