Исус плати цената

Прочит: Ефесяни 2:1-10

„Бог обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос (по благодат сте спасени)…“
(Ефесяни 2:4-5)

Работя в медицински център, в който живеят и се лекуват хора, страдащи от болестта на Алцхаймер. Когато им кажа, че е време за обяд, те често ми отговарят, че нямат пари. Дори да са гладни, отказват да седнат да се хранят, защото смятат, че трябва да платят. Изпитвам голяма радост да им съобщя, че за храната е платено. Понякога те ме поглеждат с изненада и ме питат кой е платил. Аз отвръщам: „Някой, който ви обича“, и това им носи радост и спокойствие. Някои от тях не ми вярват и се налага да ги уверявам отново, че не дължат нищо.
Всеки път, когато казвам: „Храната ви е платена“, си спомням за онази песен „Исус плати цената“ (Елвина Хол (1865), защото наистина на Него дължим всичко. Много от нас не обичат да са длъжници. Опитваме се да се издължим изцяло. Истината е, че дължим на Бога всичко и че никога няма да можем да се издължим. Със сигурност не заслужаваме Исус да умре на кръста за нас. Бог просто ни обича. Когато започна да се съмнявам в себе си, си припомням, че Бог ми казва: „Исус плати цената. Греховете ти са простени, дълговете ти са покрити“.

Молитва: Боже, помогни ни да се зарадваме от това, че греховете ни са простени от Твоя Син Исус Христос. Амин.

Мисъл за деня: Исус плати цената за моите грехове.
Джени Макбрайт (Алабама)

Да се молим за: БОЛНИТЕ ОТ АЛЦХАЙМЕР.

Остави коментар

Live Reply