Избирам прошката

Прочит: Битие 33:1-4

 

„Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие, духовните, поправяйте такъв с кротък дух…“

                                                                              (Галатяни 6:1)

 

Докато слушах как нашият пастор признаваше най-големите си прегрешения, се почувствах объркана и обезкуражена, но постепенно едно по-силно чувство надделя: сърцето ми се изпълни с милост и състрадание. Виждах един истински християнски пример. Докато пасторът стоеше пред нас, молейки за прошка, думите му нашепваха на сърцето ми: „Ти също си простена“.

Ние сме деца, живеещи в един покварен свят и нито един от нас не е праведен. Как реагираме на греховете на своите ближни?

Книгата Битие ни дава чудесен пример за братска любов и прошка. Яков бе откраднал първородството на Исав. Години по-късно, когато братята вече живееха разделени, Исав направи избор. Той имаше пълното основание да се изправи срещу брат си, но реши да го приеме и да му покаже милост.

Когато се изправяме пред прегрешенията на нашите ближни, можем да изберем дали да отвърнем с обвинение, или да се отнесем с любов към тези, които са се спънали, и да им помогнем да станат.

 

Молитва: Милостиви Боже, благодарим Ти за безкрайната Ти милост. Благодарни сме, че ни обичаш независимо от това колко пъти грешим. Помагай ни чрез нас Твоята любов да достига и до нашите братя и сестри. Амин.

 

Мисъл за деня: Как мога да покажа Божията милост на ближните?

Мари Фанинг (Алабама)

 

Да се молим за: ЦЪРКОВНИТЕ ВОДАЧИ.

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply