Избирам радостта

Прочит: Псалм 118:26-29

 

„Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус.“

(1 Солунци 5:16-18)

 

Прекарах едно лято в Мичигън, където планирахме и проведохме детски лагер. Преди да пристигна, си представях как останалите от екипа ще се отнесат към мен приятелски, децата ще са послушни, а свободното си време ще прекарвам на брега на езерото. Случи се точно обратното – останалите ми колеги не търсеха моето мнение, децата не слушаха и създаваха проблеми, времето беше студено и почти цял месец валя дъжд. Много се ядосвах, че не мога да се радвам на лятото, което толкова очаквах и което заслужавах.

В един от малкото хубави дни отидох да се поразходя, облечена добре. Когато застанах на моста над езерото и се загледах в Божието творение, ме впечатли контрастът между красивите и крехки цветя и огромните, стогодишни дървета. За миг недоволството ми се превърна в радост.

Във всеки миг от деня имаме избор: да свеждаме живота си до предварителните си очаквания или да благодарим на Бога за това, което ни дава. Можем да се радваме дори в малките изненади, които Бог разкрива пред нас всеки ден, но ако самите ние пожелаем да ги потърсим.

 

Молитва: Боже, изпълни сърцата ни със Своя мир и радост и ни учи да приемаме всеки ден като дар. Амин.

 

Мисъл за деня: Мога да реша да отдавам благодарност на Бога за Неговата любов всеки ден.

Макензи Джагър (Мичигън)

 

Да се молим за: ОТГОВОРНИЦИТЕ НА ЛАГЕРИ.

 

Остави коментар

Live Reply