Избор

Прочит: 1 Тимот. 1:12-16

„А Исус, като чу това, им каза: Здравите нямат нужда от лекар, а болните; не съм дошъл да призова праведните, а грешниците към покаяние.“
(Марк 2:17)

Четях Библията в двора на затвора, когато един от затворниците дойде и започна да ми разказва за трудностите, през които преминава. Говорихме 20 минути, докато дойде време да отида в църквата към затвора за богослужение. „Може ли да дойда с теб?“ – попита той. Без да се колебая, го поканих.
След края на службата той ме помоли да го изчакам, докато поговори със свещеника. Двамата говориха, след което дойдоха при мен. Свещеникът ми каза: „Чувам, че знаеш някои неща за Библията“. Той ме попита дали съм съгласен да водя библейски уроци. Аз се опитах да му обясня, че не мога, а той попита дали това се дължи на нещо, което съм направил в миналото. Аз кимнах. Тогава той ми каза: „Бог не използва тези, които са готови, а подготвя тези, които иска да използва“. Поех ангажимента да водя библейски клас.
Научих, че Бог може да използва всеки от нас независимо от обстоятелствата в живота ни.

Молитва: Боже, помагай ни да водим хората при Тебе, като им служим, където и да се намираме. Амин.

Мисъл за деня: Независимо от моето минало Бог може да ме използва за служение.
К. Смит (Охайо)

Да се молим за: СВЕЩЕНИЦИТЕ В ЗАТВОРИТЕ.

Остави коментар

Live Reply