Избор

Прочит: 3 Царе 17:8-24

„А Царят ще им отговори: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мен сте го направили.“
(Матей 25:40)

Когато видя на пътя човек, който проси, лесно си намирам извинения да не спра. Може да не е безопасно, не зная как човекът ще използва парите, ами ако е част от организирана група? Най-лесно и безопасно е да кажем една молива за човека и да си тръгнем. Само че понякога и това не правим.
Днешният прочит разказва за една бедна вдовица, която имаше само продукти, с които да сготви последното ястие за себе си и за своя син. И тогава се появи непознат, който я помоли да му даде храна. Тя го стори. Колко от нас биха го направили? Вероятно ще отговорим, че бихме го сторили, но колко по-лесни неща се искат от нас, а не ги правим?
Вдовицата беше благословена изобилно за своята щедрост – остана жива и получи прехрана. По-късно непознатият се помоли и Бог върна към живот нейния син.
Господ всеки ден ни поставя пред избор. Нека избираме мъдро!

Молитва: Боже, давай ни очи, за да виждаме хората в нужда, и смелост, за да им помагаме. Молим се в името на милостивия Христос. Амин.

Мисъл за деня: Когато помагам на хората, служа на Христос.
Джим Уиймс (Мисисипи)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО НИ ИСКАТ ХРАНА И ПАРИ.

Остави коментар

Live Reply