Избран

Прочит: 1 Петр. 2:1-10

„Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина.“
(1 Петр. 2:9)

Бързах към близкия парк, изпълнен с вълнение, че ще се пробвам в местния юношески баскетболен отбор. След малко игра ни събраха, за да ни кажат кой е избран за отбора. Въпреки силното ми желание не бях аз. Разочарован, бавно се запътих към дома.
Вероятно много хора се виждат в такава ситуация – отхвърлени от отбора, неприети в желания колеж или невзети на работа. Когато не ни приемат или ни отхвърлят, се отчайваме. Но дори другите да ни смятат за неподходящи, ние сме избрани да бъдем част от Божието семейство. Каква привилегия! Освен това сме избрани да „възвестяваме превъзходствата на Този, Който ни е призовал от тъмнината в Своята чудесна светлина“. Ние сме Божи посланици, носещи вестта за помирението в този свят.
Когато се чувстваме незначителни и нежелани, нека помним своето семейство и истинското си призвание. Ние сме Божи деца и царско свещенство.

Молитва: Боже, благодарим Ти, че си ни избрал. Помагай ни да не забравяме своето призвание. Амин.

Мисъл за деня: Бог винаги ме избира.
Уейни Грийнауолт (Илинойс, САЩ)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ЧУВСТВАТ НЕЖЕЛАНИ.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply