Избрани

Прочит: Исая 43:1-6

 

„Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина.“

(1 Петр. 2:9)

 

„Избираме Лиса“; „Искаме Деби“; „Сюзан“; „Джанис“: слушах как класът ни се разделя на отбори. Усмихнати момичета тичаха от единия край на салона към другия и пляскаха ръцете си в знак на радост. Но аз не бях част от радостта. През цялото си детство не успях да се справя с нито един спорт. Не можех да се съсредоточавам в играта и дразнех съучениците си. Заради това винаги ме избираха последна.

Докато чаках най-сетне да чуя името си, минутите ми се струваха като часове. Имах нужда да бъда приета. В деня, в който завърших училище, бях щастлива, че тази болка най-сетне ще премине.

Независимо дали в училище, в спорта или в друго поприще, никой от нас не бива да се чувства изоставен и самотен, защото Бог ни е призовал по име. По непонятен за нас начин Той ни е направил част от един успешен отбор. Няма нужда да притежаваме специални умения и не се налага да чакаме дълго, за да чуем името си. Още преди да се родим, нашият Отец ни е възлюбил и ще ни брани от всеки противник, включително от греха и смъртта. Благословени сме със свобода, приемане и сигурност в Божите обещания, затова трябва да сме спокойни. Ние сме възлюбени Негови деца, които заедно ще достигнат до победата.

 

Молитва: Небесни отче, нека не забравяме, че Ти си ни избрал и че ни обичаш. Амин.

 

Мисъл за деня: Всеки от нас е част от Божието семейство.

Хайди Гъл (Орегон)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ЧУВСТВАТ ИЗОСТАВЕНИ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply