Изгони тази мисъл

Прочит: Исая 43:1-3

„… пленяваме всеки разум да се покорява на Христос.“
(2 Коринтяни 10:5)

Аз и мъжът ми често играехме с децата на една игра, при която по земята се търкалят топки, които трябва да достигнат до определена цел. Трудното при нея е, че земята навън е неравна и това затруднява движението на топките. Много е неприятно, когато топката почти улучи целта и заради неравностите я подмине.
Понякога мислите ми наподобяват тази игра. Когато почвата в живота ми е равна, всичко върви леко. Но идват моменти, в които мислите ми се изпълват със страх и преди да разбера, ме поглъщат тревоги, които да доста преувеличени. Когато страхът ме отдели от Исус, аз трябва да насоча отново вниманието си към Него чрез молитва и четене на Словото. Искам Исус да бъде в центъра на моя живот. Обръщам се към Него за прошка и не забравям, че Той вече е умрял за мен.
Макар страхът да е част от мен, се уча да се уповавам на Бога. Искам в сърцето ми да царува Той, а не страхът.

Молитва: Помогни ни, Господи, да разпознаваме Твоето присъствие и винаги да търсим Теб. Амин.

Мисъл за деня: Исус винаги е с мен. Ще избера да Му се доверя.
Клеър Бел (Австралия)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СА ОБЗЕТИ ОТ СТРАХ.

Остави коментар

Live Reply