Изгрев

Прочит: Матей 28:1-10

„Тогава Исус се приближи към тях и заговори: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.“
(Матей 28:18)

Всички обещания на Исус бяха забравени, когато учениците Му потънаха в скръбта, съмненията и страха след Неговото разпъване.
Но рано сутринта в първия ден на седмицата всичко се промени. Жените се събудиха и тръгнаха към гроба. Ангел отвали камъка. Светлината на изгрева освети празния гроб и жените побързаха да споделят вестта за възкресението на Спасителя. И тогава Го срещнаха. С изгрева дойдоха и думите на Исус: „Не бойте се. Идете и кажете на братята Ми да идат в Галилея и там ще Ме видят“ (Матей 28:10). След Своето възкресение Исус не упреква учениците за съмненията им, а им напомня, че Той е изворът на силата.
Изгревът в онзи ден донесе изкуплението. То продължава да ни дава надежда днес, когато преминаваме през тъмната долина на болката и отчаянието. Този изгрев може да изцели раните от разбития брак и страданието от болестта. Бог, Който отмести камъка от празния гроб в онази утрин, има силата да направи всичко ново.

Молитва: Боже, когато страдаме и ни боли, давай ни надежда и вяра, че слънцето отново ще изгрее. Амин.

Мисъл за деня: На Възкресение ще очаквам зората на изкуплението.

Да се молим: ДА ОТКРИЕМ НАДЕЖДА ВЪВ ВЪЗКРЕСЕНИЕТО.
Шарън Финч О’Майли (Тексас)

Остави коментар

Live Reply