Изгубен бях, намерен съм

Прочит: Ефесяни 2:1-10

 

„Ако някой човек има сто овце и едната от тях се заблуди, не оставя ли деветдесет и деветте и не отива ли по хълмовете да търси заблудилата се?“

                                                                                          (Матей 18:12)

 

В моето сърце има специално място за тези, които са били обвинени в нарушаване на закона. Вероятно съм го наследила от своя баща. Той работеше с хора, които са в затвора или в пробация. Към тях татко беше строг, но грижовен. Той разговаряше с тях и се опитваше да ги промени, за да започнат да водят смислен и продуктивен живот. Татко споделяше с мен, че повечето от тези хора са израснали в проблемни семейства. Всички, особено младежите, копнеели да бъдат обичани.

Мисля, че освен примера на татко, имам един много по-важен пример, който да следвам – този на нашия Небесен отец. Дори ако смятаме престъпниците за хора, които не заслужават милост, Бог се грижи за тях. Те също са сътворени по Неговия образ. Каквито и да са, Господ ги обича и ги търси, за да ги привлече при Себе Си.

Небето се радва, когато един изгубен човек бъде намерен. Моето семейство добре знае това. Собственият ми брат беше такъв човек. Колкото и да сме грешни и недостойни, Исус ни изкупи със Своята кръв. Бог ни е простил. Всички ние, които сме живели извън Божия закон, сега се радваме на Божията милост.

 

Молитва: Милостиви Боже, благодарим Ти, че ни обичаш толкова много. Искаме да отвърнем на тази любов, като живеем според Твоята воля. Амин.

 

Мисъл за деня: Изгубен бях, намерен съм.

Юлия Багуел (Пенсилвания)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО НИКОГА НЕ СА СЕ ЧУВСТВАЛИ ОБИЧАНИ.

 

 

 

Остави коментар

Live Reply