Изход

Прочит: Изход 3:7-8

 

„Блажен онзи, чийто помощник е Якововият Бог, чиято надежда е в Господа, неговия Бог.“

(Псалм 146:5)

 

Повече от 400 години израилтяните живяха като роби в Египет. От човешка гледна точка тяхното положение беше безнадеждно, но Бог изпрати Мойсей да заяви за Неговата мощ и грижа към израилския народ. Една безнадеждна ситуация се превърна в избавление с Божията помощ.

Когато Исус беше убит, Неговите ученици се изплаших, че ще ги постигне също толкова драматична съдба. Лъчът надежда, който бяха открили в Него, беше прикован на кръста. Но великата Божия сила отново превърна отчаянието в надежда. Христовото възкресение запали пламък, който никога вече няма да изгасне.

Понякога ситуациите в живота ни довеждат до отчаяние, но Божията сила, която надвишава всичките ни представи, може да преобръща коренно отчаянието в надежда. Чрез вярата и молитвата можем да се доверим изцяло на нашия любящ Бог, Който може да ни възстанови напълно.

 

Молитва: Боже, за Теб няма граници. Когато нашите възможности се изчерпят, дай ни смелост да направим крачка към неизвестното с доверие в Твоята помощ. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато не виждаме изходен път, Бог ни извежда по неведоми пътища.

Ричард Уудард (Вашингтон)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ НАМИРА В БЕЗИЗХОДНА СИТУАЦИЯ.

 

Остави коментар

Live Reply