Изходен път

Прочит: 1 Коринтяни 10:8-13

„… верен е Бог, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите.“
(1 Коринтяни 10:13)

Бързайки да се прибера след дълъг работен ден, минах през касата на магазина и дори не забелязах, че ми върнаха повече ресто. Чак на изхода осъзнах грешката и започнах да мисля: „Излез бързо, никой няма да забележи“. Но веднага се появи и друга мисъл: „Това може да е изпитание“. Тя остана в ума ми, защото за втори път през деня ми се случваше подобно нещо. По-рано щях да сляза от автобуса, без да си платя, но почувствах Божието предупреждение, че ако го направя, ще е грях, а ако си платя, ще порасна духовно за Божия слава. Затова платих билета си и се върнах на касата, за да оставя излишното ресто.
Денят, в който нямах много пари, но два пъти трябваше да реша дали да се възползвам от възможността да получа, ми напомня, че понякога изкушенията идват като буря и замъгляват преценката ни дотолкова, че объркваме доброто и лошото. Но Бог е верен и ни познава. Той никога няма да спре да ни напътства, за да устояваме на изкушенията.

Молитва: Всемогъщи Боже, благодарим Ти, че ни избавяш от изкушенията днес. В името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Днес при всяко изкушение ще търся Божията помощ.
Вимбай Чизарура (Зимбабве)

Да се молим: ДА СЛУШАМЕ БОГА, КОГАТО СМЕ ИЗКУШАВАНИ.

Остави коментар

Live Reply