Изходен път

Прочит: Изход 15:1-6

„И така, Мойсей протегна ръката си над морето; и Господ предизвика оттеглянето на морето цялата онази нощ от силен източен вятър и в морето се яви суша, и водите се раздвоиха.“
(Изход 14:21)

Дистанционното за гаража се беше счупило. Бях казал на петгодишната Ава да отиде в колата и да ме изчака, за да я закарам на училище, но тя бързо се върна с новината, че не може да отвори вратата. Със сълзи на очите каза: „Ако влезем в гаража, ще останем заклещени там, няма да можем да излезем!“. Отидох и успях да отворя вратата ръчно, а тя седна и изтри сълзите си. Аз я уверих, че никога няма да я оставя някъде затворена и в опасност.
Моментът, в който успокоявах Ава, ми напомни за израилтяните. Какво ли чувстваха, докато стояха на брега на Червеното море, преди Бог да го раздели! И аз като малката Ава имам нужда да чувам насърчителни думи – особено когато виждам, че опитите ми не дават резултат. Имам нужда да чуя, че Бог никога няма да ме остави или забрави, че когато стоя на брега на своето Червено море и съм притиснат отвсякъде, Господ ще направи път.

Молитва: Боже, когато не можем да видим пътя пред себе си, помогни ни да повярваме, че Ти ще направиш път за нас. Амин.

Мисъл за деня: Бог обещава никога да не ни изостави (Второзаконие 31:6; Евреи 13:5).
Касиус Ру (Северна Каролина)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ ОПИТВА ДА СЕ ДОВЕРИ НА БОГА.

Остави коментар

Live Reply