Изкупление

Прочит: Лука 22:54-62

 

„… в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат.“

(Ефесяни 1:7)

 

Един от най-емоционалните моменти от евангелската история е предателството на Петър. След като Исус беше заловен, апостолът, когото Той провъзгласи за скала, на която ще изгради църквата, три пъти се отрече от Него. Но аз не го съдя, а по-скоро го разбирам. Разбирам колко голям е бил страхът му, разбирам срама, който е изпитал.

Всички сме се изправяли пред дилемата да останем твърдо зад правдата въпреки страха. Когато той надделее, винаги следва съжаление. Ако историята на Петър свършваше тук, щеше да е много трагична, но Исус знаеше предварително какво ще се случи (Лука 22:34) и вече беше простил на Своя ученик. Петър щеше да продължи мисията си и наистина да основе Христовата църква, привличайки със своето силно свидетелство множество хора към спасение.

Историята на Петър е история за страх, срам и изкупление. Ние вероятно не бихме очаквали това, но тази история е пример, че чрез Божията благодат всичко е възможно.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че ни помагаш да превъзмогнем страховете, да преодолеем срама и да прегърнем спасението, което е възможно благодарение на благодатта на Твоя Син. Амин.

 

Мисъл за деня: Всеки, който търси Бога, може да бъде изкупен.

Дан Бъша (Флорида)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ЖИВЕЯТ В СТРАХ И СРАМ.

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply