Излез от ладията

Прочит: Матей 14:22-33

„А Той каза: Ела! И Петър слезе от ладията и вървеше по водата, за да иде при Исус.“
(Матей 14:29)

Докато бях в колежа, бях отседнал при едно семейство, което живееше близо до езеро. Когато им казах, че не мога да карам водни ски, те решиха да ме научат. Това беше доста трудно за мене не само защото нямах добър баланс, но и заради страха от удавяне. Боях се дори да изляза от лодката. Когато реших да се престраша, само няколко опита бяха нужди, за да се изправя на ските, макар и само за няколко секунди.
В днешния прочит Исус се беше усамотил, за да се помоли. Учениците бяха в ладията, блъскана от вълните. Тогава те Го видяха да идва към тях по водата и първоначално Го помислиха за призрак. Петър каза: „Господи, ако си Ти, кажи ми да дойда при Теб по водата“ (Матей 14:28).
Младежкият ни пастор обичаше да казва: „Трябва да излезете от зоната на комфорта“. Това в повечето случаи се налага, за да бъдем добри Христови ученици. Може да се страхуваме и да сме несигурни, но Бог ни казва: „Ела“. Исус призовава всекиго от нас да излезе от ладията – от мястото, където се чувстваме сигурни. Може да залитнем, но Той ще ни хване за ръка и ще ни укрепи.

Молитва: Господи, давай ни възможност да Те следваме и смелост да излизаме извън комфортната си зона. Амин.

Мисъл за деня: Преди да последвам Исус, трябва да изляза от ладията.
Адам Бенсън (Северна Каролина)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО Е ПРИЗОВАН ДА ЗАПОЧНЕ НОВО СЛУЖЕНИЕ.

Остави коментар

Live Reply