Изненади

Прочит: 3 Царе 19:1-13

 

„Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които Го обичат.“

(1 Коринтяни 2:9)

 

В 3 Царе четем за Илия, който макар да беше велик пророк, също изпитваше страх и отчаяние. Бог се погрижи за него, като изпрати ангел и му проговори с нежен глас, за да го утеши.

Понякога в моя живот се изненадвам от топлотата и мира, които Бог ми подарява, от увереността на Святия Дух, че е с мен и ще се погрижи за моите нужди. Когато виждам красотата на творението и слушам песента на птиците в моята градина, си припомням, че „радостта в Господа е нашата сила“ (Неемия 8:10). Красотата на звездното небе ме изпълва с благодарност за великите Божи дела в този свят. Неочакваният обяд, който ми носи някой от църквата, подновява надеждата ми, че Господ няма да ни остави в нужда.

Многото начини, по които Бог се грижи за мен, никога не спират да ме изненадват и насърчават. Искам да споделя тази радост и с другите. Изненадите от нашия велик Творец никога не свършват. Колко прекрасно е да знаем, че Той винаги мисли за нас и ни дава точно това, от което имаме нужда във всеки един момент!

 

Молитва: Благодарим Ти, Боже, че постоянно се грижиш за нас. Отваряй нашите сърца за изненадващите начини, по които ни благославяш. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог не спира да ни изненадва.

Ан Стюарт (Австралия)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО Е ОБЕЗСЪРЧЕН.

 

 

Остави коментар

Live Reply