Изненадваща благодат

Прочит: Ефесяни 1:3-14

 

„А на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал.“

                                                                        (Ефесяни 4:7)

 

Бяха най-мразовитите дни от годината. Исках много бързо да се прибера вкъщи, но не можех. Когато стигнах, едва успях да си извадя ключовете и започнах непохватно да отключвам със замръзналите си пръсти. Внезапно слънцето се показа през мрачните облаци. Като че ли някакво одеяло се отмести и почувствах крехката топлина от слабите слънчеви лъчи.

Думата, за която се сетих в този момент, беше „благодат“. Божията благодат е като слънцето. Тя винаги ни топли, но ние не винаги я забелязваме. Често сме прекалено ангажирани със своите проблеми и погледът ни е замъглен от облаците на ежедневието.

Бог обаче не чака да сме в подходящото настроение, за да ни благослови. Неговата милост към нас се проявява дори съвсем неочаквано – в обаждането от приятел, в топлата прегръдка, в точните думи в подходящо време, в почивката след изтощителния ден. Дори в малките неща Бог ни напомня, че винаги ни обича и се грижи за нас. Колкото повече търсим Неговата благодат, толкова повече ще я виждаме и чувстваме.

 

Молитва: Любящи Боже, благодарим Ти за Твоята благодат, която понякога ни изненадва. Нека не забравяме, че тя е дар, който получаваме от Теб ежедневно. Амин.

 

Мисъл за деня: Божията благодат винаги е насочена към нас, дори когато не я забелязваме.

Нанси Джонсън (Джорджия)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО КОПНЕЯТ ДА ПОЧУВСТВАТ БОЖИЯТА БЛАГОДАТ.

 

Остави коментар

Live Reply