Изпълнени обещания

Прочит: Евреи 6:10-20

„… да имаме голямо насърчение ние, които сме прибегнали да се държим за поставената пред нас надежда; която имаме за душата като здрава и непоколебима котва, която прониква в това, което е вътре зад завесата…“
(Евреи 6:18-19)

Един приятел ми подари красива фигурка за украса на входната врата, изработена от малки стъклени кръгчета, които се въртяха при вятър. Веднага я закачих на вратата на дома ни. Когато се събудих следващата сутрин, с изненада забелязах, че от нея по стените се бяха изрисували малки и красиви цветни дъги. Веднага си спомних за завета с Ной, на когото Бог обеща да не унищожава земята с потоп.
Когато се справям с трудности в живота, обичам да си припомням многото обещания, които Господ дава и спазва. Той обеща на Авраам, че потомството му ще бъде неизброимо като звездите, и стана така. Обеща, че Мойсей ще изведе Неговия народ от Египет, и това се случи. Господ обеща на народа Си, че ще го избави от вавилонския плен, и го направи. Всяко Божие обещание изисква отговор на вяра.
Исус каза: „Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави“ (Матей 6:33). В 35-годишния си живот с Бога следвам това напътствие и съм се уверил, че е истинно.
Библията ни казва, че тези, които принадлежат на Бога чрез Исус Христос, ще бъдат завинаги с Него. Аз закотвям живота си в това обещание и понеже знам, че Бог е верен, съм сигурен, че няма да остана разочарован.

Молитва: Боже, благодарим Ти, че си верен в Своята грижа към нас, каквото и да се случва. Амин.

Мисъл за деня: Всеки път, когато видя дъга, ще си припомням всички обещания, които Бог е дал и е спазил.
Джеймс Форейтър (Австралия)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ БОРЯТ СЪС СЪМНЕНИЕТО.

Остави коментар

Live Reply