Изпълнени с радост

Прочит: Псалм 126:1-6

„Господ извърши велики неща за нас, от които се изпълнихме с радост.“
(Псалм 126:3)

Понякога земните грижи ме карат за изгубя радостта си в Господа. Естествено, писането на проект за училище или другите ангажименти, които имам, не са повод да скачам и да викам „Алилуя!“. Но се уча в тези моменти вниманието ми да е насочено към Христос и всичко, което Той е направил за мен. Това ме изпълва с благодарност и променя отношението ми към света.
Дори психолозите казват, че благодарността ни помага да се чувстваме по-щастливи и по-здрави. Библията, и особено книгата Псалми, е пълна с благодарност и прослава за Божите дела. Апостол Павел във всичките си послания изказва благодарности. Разбира се, най-важното, за което трябва да сме благодарни, е Христовата жертва на кръста. Само мисълта за това, което стори за нас Исус – Неговите страдания, смърт и възкресение – би трябвало да изпълва сърцата ни с неизказана радост.

Молитва: Отче, ние Ти благодарим за всички Твои дела. Върни ни радостта от Твоето спасение (Псалм 51:12). Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

Мисъл за деня: Днес ще мисля за всичко, което Бог е направил за мен, и ще се радвам!
Хиндрек Таавет Таимла (Естония)

Да се молим за: БЛАГОДАРНОСТ ЗА ВЕЛИКИТЕ БОЖИ ДЕЛА.

Остави коментар

Live Reply