Изпълнени със светлина

Прочит: Ефесяни 1:15-23

„… да просвети очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите за славното Негово наследство…“
(Ефесяни 1:18)

Дъждовните дни ми действат успокояващо и дори сънливо. Въпреки че обичам дъжда, когато е мрачно, аз също ставам мрачна без причина. Щом изгрее слънцето, се чувствам освежена и настроението ми се оправя. Слънчевата светлина ми носи радост. В един от библейските преводи на английски език вместо „да просвети очите на сърцето ви“ от днешния стих се казва: „сърцето ви да бъде обляно от светлина“.
Ако сърцата ни бъдат изпълнени с Божията светлина чрез Неговото слово, ще почувстваме топлината и мира, които Той дава. Господ ни обича и се грижи за нас всеки ден. Както слънчевата светлина ми носи добро настроение, така и Божието слово може да промени умовете и сърцата ни, като премахне несигурността и ни дари увереност в Божието присъствие и мир. Каквото и да ни донесе денят, Божията светлина осветява живота ни.

Молитва: О, Боже, просвети умовете и сърцата ни със Своето слово, за да придобием по-пълно разбиране за Теб и Твоята воля за нас. Амин.

Мисъл за деня: Дори в мрачните дни светлината на Божията любов свети.
Марги Хардинг (Мериленд)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СТРАДАТ ОТ СЕЗОННИ БОЛЕСТИ.

Остави коментар

Live Reply