Изслушай със съчувствие

Прочит: Евреи 13:1-6

 

„Помнете затворените, като че сте с тях заедно затворени, страдащите, понеже и самите вие сте в тяло.“

(Евреи 13:3)

 

По-малко от месец, след като започнах служението си в затвора, един мъж привлече вниманието ми, докато минавах покрай него. Изглеждаше млад и се усмихваше с усилие. Когато седнахме на студената метална маса, той ми разказа за ужасните обстоятелства, които го довели до наркотиците и криминалните прояви. Когато му казах за Божията простителност, видях как устните му се разтягат в истинска усмивка и очите му се пълнят със сълзи на покаяние. В онзи ден той прие Христос.

Бог ни призовава да помним затворените. Отделени от любимите си хора, от семейството и обществото, затворниците се чувстват изолирани и забравени. Вместо да ги игнорираме и обвиняваме, сме призовани да ги изслушваме и да проявяваме милост към тях. Можем да им споделим за надеждата, която откриваме във вярата, като им напишем писмо или като отидем на посещение.

Има толкова много хора, които са затворени – буквално и преносно, които се нуждаят от някой, който да ги изслуша и да прояви състрадание към тях. Нека помним призива да ги обичаме, а Бог ще се погрижи душите им да станат свободни.

 

Молитва: Господи, помогни ни да проявяваме състрадание към затворените и да споделяме с тях надеждата на евангелието. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Как мога да споделя Божията любов с някой, който е затворен?

Пиърс ван Дънк (Масачузетс, САЩ)

 

Да се молим за: СВЕЩЕНИЦИТЕ В ЗАТВОРА.

 

© 2021 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply