Изтощени

Прочит: Псалм 119:25-32

„Душата ми прилепва към пръстта; съживи ме според словото Си.“
(Псалм 119:25)

Спомням си времето, в което тялото, умът и духът ми бяха напълно отпаднали. Майка ми беше починала наскоро, в църквата имаше сериозни проблеми, а вроденото заболяване на сина ми се беше активирало. Някои от проблемите щяха да отминат, но с други щях да се боря с месеци. Опитах се да се върна към нормалния живот стъпка по стъпка. Беше ми много тежко, всичко ме болеше.
За някои от нас изтощението е постоянен спътник. Аз открих избавление от него в две неща – в надеждата, че Бог ще ме възстанови, и в служенето на другите. Прекарвах повече време в размисъл върху Псалмите и започнах да помагам на един млад човек, който имаше сериозни семейни проблеми. Скоро духът ми се съживи и се почувствах обновен.
Забелязал съм, че Господ често ни освобождава от слабостта, когато Му отдадем цялото си внимание, вместо да мислим постоянно за това, което очакваме да получим. Той може да промени фокуса ни – от проблемите към помощта за другите, които страдат. Така и те, и ние ще получим мир.

Молитва: Господи Исусе, възстановявай ни със Своя мир, когато се изправяме пред предизвикателства. Изпълвай ни с желание да служим на другите. Амин.

Мисъл за деня: Надеждата в Бога и служенето на хората могат да ни възстановят духовно.

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ ЧУВСТВА ИЗТОЩЕН.
Гари Милър (Калифорния)

Остави коментар

Live Reply