Изцеление

Прочит: 1 Коринтяни 13:1-13

 

„… аз ви показвам един превъзходен път.“

                                                             (1 Коринтяни 12:31)

 

Имаме малък бигъл на име Шорти. Той се беше изгубил в нашия имот преди седемнадесет години. Бяха се отнасяли зле с него и той реагираше остро всеки път, щом някой от нас се приближеше към него. Но Шорти се сприятели с другото ни куче – Оли – и стана част от семейството. Отне доста време, но стъпка по стъпка и погалване след погалване той започна да ни се доверява.

Много неща се промениха, след като Шорти дойде при нас. Сега повика ли го някой, той тича с всички сили, настъпвайки дългите си уши, и върти радостно опашка. Когато дойде при нас, ляга по гръб и с доверие очаква да го погалим по коремчето. Благодарение на показаната от нас любов и грижа той знае, че може напълно да разчита на голямото си семейство.

Всеки ден животът ни среща с различни хора. Някои са наранявани физически, психически, емоционално или духовно. За тях да се доверят на някого, е трудно. Но в Божието семейство може да започне тяхното изцеление. Ние можем да бъдем част от този процес, като проявяваме любов, милост и грижа към всички хора.

 

Молитва: Боже, нека носим изцеление на хората, които са наранени, чрез силата и любовта на Христос. Амин.

 

Мисъл за деня: Кой в моя живот има нужда да чуе вестта за надежда и милост?

Б. Дж. Матиас (Мисисипи)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ПРИЮТЯВАТ ЖИВОТНИ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply