Изумителен свят

Прочит: Псалм 147:1-11

„… Който покрива небето с облаци, приготвя дъжд на земята и прави да расте трева по планините…“
(Псалм 147:8)

Изумена съм от чудесата на природата – деликатната структура на листото, гръмотевиците и светкавиците, които бурята носи, подредените в колона стотици мравки, устремени в неизвестна посока. Обичам да слушам разнообразните песни на птиците и насекомите – хор от бръмчене, чикчирикане, цвърчене, чуруликане и истински чудновати мелодии. Спра ли, за да се огледам наоколо, виждам невероятната картина на Божията творческа сила.
В един следобед преди години погледнах към небето и видях нещо прекрасно – част от дъга, която блестеше върху облака. Показах я на един мой приятел. Не бях виждала такава картина преди. На това той отвърна: „Сигурен съм, че Бог може много повече“.
Тази реакция малко ме обиди. Разбира се, че Бог твори много по-изящни картини, но дори малките неща са изява на Неговото присъствие, любов и мъдрост. Благодарна съм Му за всичко – голямо и малко – чрез което съм почувствала това присъствие.

Молитва: Благодарим Ти, Боже, за изумителния свят, който си създал. Помогни ни да разпознаваме всичко, чрез което Ти заявяваш присъствието Си в нашия живот. В името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Бог е навсякъде около мен.
Сестра Конфианца дел Сеньор (Хондурас)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ЧАКАТ ЗНАК ОТ БОГА.

Остави коментар

Live Reply